METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
O   VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA     Detail
    84   Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
    Detail

Page 1/1  
Top