METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI     Detail
    75   Veterinārie pakalpojumi     Detail
       75.0   Veterinārie pakalpojumi     Detail
          75.00   Veterinārie pakalpojumi
    Detail

Page 1/1  
Top