METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI     Detail
    72   Zinātniskās pētniecības darbs     Detail
       72.1   Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
    Detail
       72.2   Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
    Detail

Page 1/1  
Top