METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI     Detail
    69   Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
    Detail
    70   Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
    Detail
    71   Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
    Detail
    72   Zinātniskās pētniecības darbs
    Detail
    73   Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
    Detail
    74   Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
    Detail
    75   Veterinārie pakalpojumi
    Detail

Page 1/1  
Top