METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU     Detail
    68   Operācijas ar nekustamo īpašumu     Detail
       68.1   Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
    Detail
       68.2   Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
    Detail
       68.3   Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
    Detail

Page 1/1  
Top