METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU     Detail
    68   Operācijas ar nekustamo īpašumu
    Detail

Page 1/1  
Top