METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS     Detail
    64   Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
    Detail
    65   Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu
    Detail
    66   Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
    Detail

Page 1/1  
Top