METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA    
    50   Ūdens transports    
       50.2   Kravu jūras un piekrastes ūdens transports    
          50.20   Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
   

Page 1/1  
Top