METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA     Detail
    49   Sauszemes transports un cauruļvadu transports
    Detail
    50   Ūdens transports
    Detail
    51   Gaisa transports
    Detail
    52   Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
    Detail
    53   Pasta un kurjeru darbība
    Detail

Page 1/1  
Top