METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS     Detail
    45   Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
    Detail
    46   Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
    Detail
    47   Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
    Detail

Page 1/1  
Top