METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA     Detail
    38   Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde     Detail
       38.1   Atkritumu savākšana
    Detail
       38.2   Atkritumu apstrāde un izvietošana
    Detail
       38.3   Otrreizējā pārstrāde
    Detail

Page 1/1  
Top