METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA     Detail
    37   Notekūdeņu savākšana un attīrīšana     Detail
       37.0   Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
    Detail

Page 1/1  
Top