METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA     Detail
    35   Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana     Detail
       35.1   Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
    Detail
       35.2   Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
    Detail
       35.3   Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
    Detail

Page 1/1  
Top