METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   APSTRĀDES RŪPNIECĪBA     Detail
    19   Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana     Detail
       19.1   Koksēšanas produktu ražošana
    Detail
       19.2   Naftas pārstrādes produktu ražošana
    Detail

Page 1/1  
Top