METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   APSTRĀDES RŪPNIECĪBA     Detail
    10   Pārtikas produktu ražošana
    Detail
    11   Dzērienu ražošana
    Detail
    12   Tabakas izstrādājumu ražošana
    Detail
    13   Tekstilizstrādājumu ražošana
    Detail
    14   Apģērbu ražošana
    Detail
    15   Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
    Detail
    16   Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
    Detail
    17   Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
    Detail
    18   Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
    Detail
    19   Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
    Detail
    20   Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
    Detail
    21   Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
    Detail
    22   Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
    Detail
    23   Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
    Detail
    24   Metālu ražošana
    Detail
    25   Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
    Detail
    26   Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
    Detail
    27   Elektrisko iekārtu ražošana
    Detail
    28   Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
    Detail
    29   Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
    Detail
    30   Citu transportlīdzekļu ražošana
    Detail
    31   Mēbeļu ražošana
    Detail
    32   Cita veida ražošana
    Detail
    33   Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
    Detail

Page 1/1  
Top