METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE     Detail
    09   Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības     Detail
       09.1   Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
    Detail
       09.9   Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
    Detail

Page 1/1  
Top