METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE    
    08   Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde    
       08.1   Akmeņu, smilšu un māla ieguve
   
       08.9   Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
   

Page 1/1  
Top