METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE     Detail
    05   Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve     Detail
       05.1   Akmeņogļu ieguve
    Detail
       05.2   Brūnogļu (lignīta) ieguve
    Detail

Page 1/1  
Top