METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE     Detail
    05   Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
    Detail
    06   Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
    Detail
    07   Metāla rūdu ieguve
    Detail
    08   Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
    Detail
    09   Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
    Detail

Page 1/1  
Top