METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE    
    05   Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
   
    06   Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
   
    07   Metāla rūdu ieguve
   
    08   Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
   
    09   Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
   

Page 1/1  
Top