METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA     Detail
    03   Zivsaimniecība     Detail
       03.1   Zvejniecība
    Detail
       03.2   Akvakultūra
    Detail

Page 1/1  
Top