METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA     Detail
    02   Mežsaimniecība un mežizstrāde     Detail
       02.1   Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
    Detail
       02.2   Mežizstrāde
    Detail
       02.3   Meža produktu vākšana
    Detail
       02.4   Mežsaimniecības palīgdarbības
    Detail

Page 1/1  
Top