METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA     Detail
    01   Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības     Detail
       01.1   Viengadīgo kultūru audzēšana
    Detail
       01.2   Daudzgadīgo kultūru audzēšana
    Detail
       01.3   Augu pavairošana
    Detail
       01.4   Lopkopība
    Detail
       01.5   Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
    Detail
       01.6   Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
    Detail
       01.7   Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
    Detail

Page 1/1  
Top