METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA     Detail
    01   Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
    Detail
    02   Mežsaimniecība un mežizstrāde
    Detail
    03   Zivsaimniecība
    Detail

Page 1/1  
Top