METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   ŠVIETIMAS     Detail
    85   Švietimas     Detail
       85.5   Kitas mokymas     Detail
          85.51   Sportinis ir rekreacinis švietimas
    Detail
          85.52   Kultūrinis švietimas
    Detail
          85.53   Vairavimo mokyklų veikla
    Detail
          85.59   Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
    Detail

Page 1/1  
Top