METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA     Detail
    74   Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla     Detail
       74.1   Specializuota projektavimo veikla
    Detail
       74.2   Fotografavimo veikla
    Detail
       74.3   Vertimo raštu ir žodžiu veikla
    Detail
       74.9   Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
    Detail

Page 1/1  
Top