METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMACIJA IR RYŠIAI     Detail
    58   Leidybinė veikla
    Detail
    59   Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
    Detail
    60   Programų rengimas ir transliavimas
    Detail
    61   Telekomunikacijos
    Detail
    62   Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
    Detail
    63   Informacinių paslaugų veikla
    Detail

Page 1/1  
Top