METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS    
    50   Vandens transportas    
       50.2   Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas    
          50.20   Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
   

Page 1/1  
Top