METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
   
B   KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
   
C   APDIRBAMOJI GAMYBA
   
D   ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
   
E   VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
   
F   STATYBA
   
G   DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS
   
H   TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
   
I   APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA
   
J   INFORMACIJA IR RYŠIAI
   
K   FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
   
L   NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS
   
M   PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
   
N   ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
   
O   VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS
   
P   ŠVIETIMAS
   
Q   ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS
   
R   MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA
   
S   KITA APTARNAVIMO VEIKLA
   
T   NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU
   
U   EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA
   

Page 1/1  
Top