METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA     Detail
    99   Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
    Detail

Page 1/1  
Top