METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI     Detail
    94   Djelatnosti članskih organizacija
    Detail
    95   Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
    Detail
    96   Ostale osobne uslužne djelatnosti
    Detail

Page 1/1  
Top