METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA     Detail
    90   Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
    Detail
    91   Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
    Detail
    92   Djelatnosti kockanja i klađenja
    Detail
    93   Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
    Detail

Page 1/1  
Top