METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   OBRAZOVANJE     Detail
    85   Obrazovanje     Detail
       85.5   Ostalo obrazovanje i poučavanje     Detail
          85.51   Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
    Detail
          85.52   Obrazovanje i poučavanje u području kulture
    Detail
          85.53   Djelatnosti vozačkih škola
    Detail
          85.59   Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
    Detail

Page 1/1  
Top