METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI     Detail
    77   Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
    Detail
    78   Djelatnosti zapošljavanja
    Detail
    79   Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
    Detail
    80   Zaštitne i istražne djelatnosti
    Detail
    81   Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
    Detail
    82   Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
    Detail

Page 1/1  
Top