METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI     Detail
    69   Pravne i računovodstvene djelatnosti     Detail
       69.1   Pravne djelatnosti
    Detail
       69.2   Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
    Detail

Page 1/1  
Top