METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE     Detail
    56   Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića     Detail
       56.1   Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane     Detail
          56.10   Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
    Detail

Page 1/1  
Top