METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    32   Ostala prerađivačka industrija     Detail
       32.1   Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
    Detail
       32.2   Proizvodnja glazbenih instrumenata
    Detail
       32.3   Proizvodnja sportske opreme
    Detail
       32.4   Proizvodnja igara i igračaka
    Detail
       32.5   Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
    Detail
       32.9   Prerađivačka industrija, d. n.
    Detail

Page 1/1  
Top