METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    27   Proizvodnja električne opreme     Detail
       27.1   Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
    Detail
       27.2   Proizvodnja baterija i akumulatora
    Detail
       27.3   Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
    Detail
       27.4   Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
    Detail
       27.5   Proizvodnja aparata za kućanstvo
    Detail
       27.9   Proizvodnja ostale električne opreme
    Detail

Page 1/1  
Top