METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    26   Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda     Detail
       26.1   Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
    Detail
       26.2   Proizvodnja računala i periferne opreme
    Detail
       26.3   Proizvodnja komunikacijske opreme
    Detail
       26.4   Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
    Detail
       26.5   Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova
    Detail
       26.6   Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
    Detail
       26.7   Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
    Detail
       26.8   Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
    Detail

Page 1/1  
Top