METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    25   Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme     Detail
       25.1   Proizvodnja metalnih konstrukcija
    Detail
       25.2   Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
    Detail
       25.3   Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
    Detail
       25.4   Proizvodnja oružja i streljiva
    Detail
       25.5   Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
    Detail
       25.6   Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
    Detail
       25.7   Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
    Detail
       25.9   Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
    Detail

Page 1/1  
Top