METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    24   Proizvodnja metala     Detail
       24.1   Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
    Detail
       24.2   Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
    Detail
       24.3   Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
    Detail
       24.4   Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
    Detail
       24.5   Lijevanje metala
    Detail

Page 1/1  
Top