METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    19   Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda     Detail
       19.1   Proizvodnja proizvoda koksnih peći
    Detail
       19.2   Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
    Detail

Page 1/1  
Top