METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA     Detail
    10   Proizvodnja prehrambenih proizvoda     Detail
       10.1   Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
    Detail
       10.2   Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
    Detail
       10.3   Prerada i konzerviranje voća i povrća
    Detail
       10.4   Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
    Detail
       10.5   Proizvodnja mliječnih proizvoda
    Detail
       10.6   Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizovoda
    Detail
       10.7   Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
    Detail
       10.8   Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
    Detail
       10.9   Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
    Detail

Page 1/1  
Top