METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO I VAĐENJE     Detail
    09   Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu     Detail
       09.1   Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina     Detail
          09.10   Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
    Detail

Page 1/1  
Top