METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO I VAĐENJE     Detail
    07   Vađenje metalnih ruda     Detail
       07.1   Vađenje željeznih ruda
    Detail
       07.2   Vađenje ruda obojenih metala
    Detail

Page 1/1  
Top