METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO I VAĐENJE     Detail
    05   Vađenje ugljena i lignita
    Detail
    06   Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
    Detail
    07   Vađenje metalnih ruda
    Detail
    08   Ostalo rudarstvo i vađenje
    Detail
    09   Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
    Detail

Page 1/1  
Top