METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO I VAĐENJE    
    05   Vađenje ugljena i lignita
   
    06   Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
   
    07   Vađenje metalnih ruda
   
    08   Ostalo rudarstvo i vađenje
   
    09   Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
   

Page 1/1  
Top