METADATA
Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
   
B   RUDARSTVO I VAĐENJE
   
C   PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
   
D   OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
   
E   OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
   
F   GRAĐEVINARSTVO
   
G   TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
   
H   PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
   
I   DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
   
J   INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
   
K   FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
   
L   POSLOVANJE NEKRETNINAMA
   
M   STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
   
N   ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
   
O   JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
   
P   OBRAZOVANJE
   
Q   DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
   
R   UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
   
S   OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
   
T   DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
   
U   DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA
   

Page 1/1  
Top