METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO     Detail
    36   Veden otto, puhdistus ja jakelu
    Detail
    37   Viemäri- ja jätevesihuolto
    Detail
    38   Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
    Detail
    39   Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
    Detail

Page 1/1  
Top