METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   TEOLLISUUS     Detail
    10   Elintarvikkeiden valmistus
    Detail
    11   Juomien valmistus
    Detail
    12   Tupakkatuotteiden valmistus
    Detail
    13   Tekstiilien valmistus
    Detail
    14   Vaatteiden valmistus
    Detail
    15   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
    Detail
    16   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
    Detail
    17   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
    Detail
    18   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
    Detail
    19   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
    Detail
    20   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
    Detail
    21   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
    Detail
    22   Kumi- ja muovituotteiden valmistus
    Detail
    23   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
    Detail
    24   Metallien jalostus
    Detail
    25   Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
    Detail
    26   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
    Detail
    27   Sähkölaitteiden valmistus
    Detail
    28   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
    Detail
    29   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
    Detail
    30   Muiden kulkuneuvojen valmistus
    Detail
    31   Huonekalujen valmistus
    Detail
    32   Muu valmistus
    Detail
    33   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
    Detail

Page 1/1  
Top